អំពីយើង

ស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នោតមហាលាភ ដែលជាសេវាទស្សន៍ទាយផ្សងសំណាងថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលនាំចូលឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Every Bright Rich Trading Company Ltd លេខ co3177KH/2012 ។ ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាលាភលើកកម្ពស់ ដំណើរការ និងការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធ ទស្សន៍ទាយលេខឡូតូក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្ត ព្រមទាំង ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

យើងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវហ្គេមលេងភ្លាមៗ និងហ្គេមទូរស័ព្ទដៃលើសពីជាង ៤០០០ ភ្នាក់ងារវីង និងភ្នាក់ងារមហាលាភ។ យើងប្តេជ្ញានឹងផ្តល់នូវឱកាសជូនប្រជាជនកម្ពុជាស្មើភាពគ្នា។ វិសាលភាពរបស់យើងជាមួយវីង ដើម្បីទៅដល់គ្រប់តំបន់ និងគ្រប់ទីកន្លែង។

យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនវ័យក្មេងមកចូលរួមជាមួយពួកយើងដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម នៃក្រុមហ៊ុន។

បេសកកម្មរបស់យើង៖
ដើម្បីផ្តល់ជូននូវការលេងយ៉ាងកម្សាន្តរីករាយ ដោយប្រើប្រាស់គំនិតបង្កើតថ្មីចុងក្រោយ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ ប្រកបដោយភាពជឿជាក់ និងមានសុវត្ថិភាព។

ទស្សនវិស័យរបស់យើង៖
ដើម្បីបង្កើតភាពរីករាយ និងគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការលេង។

គុណតម្លៃ៖

  • ភាពស្មើគ្នា៖ ដើម្បីបន្តផ្តល់ជូនដល់កីឡាករប្រកួតប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងសមភាពក្នុងលក្ខខណ្ឌ នៃគុណភាព បរិមាណ និងតម្លៃនៃរង្វាន់។
  • ងាយស្រួលស្វែងរក៖ ដើម្បីលើកកម្ពស់មធ្យោបាយលេងឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលស្វែងរក សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់។
  • ការពង្រីកខ្លួន៖ ដើម្បីវាយតម្លៃអ្នកលក់រាយ មិនត្រឹមតែមូលដ្ឋាននៃប្រាក់ចំណូលដែលបានបង្កើត ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការពិចារណាលើទីតាំង និងអ្នកប្រើប្រាស់។
  • ប្រសិទ្ធភាព៖ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងការចំណាយ និងវិនិច្ឆ័យលើមូលដ្ឋាននៃការចូលរួម ចំណែករបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារនេះ និងដើម្បីធ្វើឱ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ក្នុងការវាយតម្លៃ និងកែលម្អប្រតិបត្តិការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
  • តម្លៃនៃទំនុកចិត្ត៖ ដើម្បីទទួលបានការជឿទុកចិត្ត និងការគោរពពីសាធារណជន។

 

ស្វែងយល់បន្ថែមពីមហាលាភទ្បូតូ: